Preporuke DIK-a još jedna potvrda da nema uslova za bezbjedno održavanje izbora

Tehničke preporuke usvojene od Državne izborne komisije (DIK) su neustavne, jer se njima uskraćuje biračko pravo osobama koje su na bolničkom liječenju od koronavirusa, kao i onima koji su u karantinu van mjesta prebivališta, ocijenjeno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Programski direktor CeMI-ja, Ivan Vukčević, rekao je da su tehničke preporuke usvojene od DIK-a osvijetlile nespremnost te institucije da preuzme odgovornost za stvaranje sveobuhvatnog dokumenta kojim će se urediti bezbjedno održavanje izbora za vrijeme epidemije COVID19.

„Ostvarivanje biračkog prava nije pitanje „izlaska u susret“, kako je to navedeno u saopštenju portparola komisije, već obaveze države da omogući glasanje svim državljanima koji ispunjavaju uslove“, istakao je Vukčević u izjavi za PR Centar.

On smatra da će, bez obzira na karakter preporuka (neobavezne), ovaj dokument u praksi dovesti do povrede ustavom garantovanih prava pomenutih grupa građana.

„U skladu sa tim, očekujemo da Ustavni sud djeluje po službenoj dužnosti, tim prije što portparol DIK-a ukazuje na neustavnost i daje sjenku na održavanje izbornog procesa. U ovim izazovnim izbornim uslovima, uloga Ustavnog suda mora biti još važnija nego u uobičajenim okolnostima, zbog čega će CeMI, podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti“, rekao je Vukčević.

On je ocijenio da koncept dokumenta pokazuje tendenciju da se ide „linijom manjeg otpora i odgovornosti, zato što on nema karakter pravila, već preporuka“.

„Ovo je u suprotnosti sa članom 66, stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojim se predviđa da „bliža pravila u vezi sa biračkim mjestom utvrđuje Državna izborna komisija“. Za izradu ovog dokumenta je formirana radna grupa u čijem su radu učestvovale NVO. Većinski dio onog što je dogovoreno u okviru radne grupe nije našlo mjesto u konačnoj verziji dokumenta koju je DIK objavio, što pokazuje da je rad grupe obesmišljen“, naveo je Vukčević.

Osim neustavnosti i pogrešnog koncepta, kako je naveo, osnovne karakteristike dokumenta su neblagovremenost, nepotpunost, konradiktornost i nejasne preporuke.

„Dokument je trebao biti usvojen ranije, kako bi sve relevantne radnje političkih subjekata bile njime uređene. Primjera radi, jedan od brisanih djelova nacrta dokumenta odnosio se na prikupljanje potpisa“, rekao je Vukčević.

On je kazao da stranke i koalicije koje su predale izborne liste nijesu imale preporuke, navodeći da javnost sa razlogom može biti zabrinuta da li je prikupljanje potpisa sprovedeno na bezbjedan način.

„Da je dokument nepotpun, pokazuje i to što je ostalo nejasno na koji način se vrši dostavljanje zahtjeva za glasanje putem pisma. Samoizolacija birača podrazumijeva samoizolaciju svih ukućana što ostavlja pitanje ko će izvršiti dostavljanje zahtjeva biračkom odboru“, kazao je Vukčević.

On je rekao da s obzirom da je ova oblast u preporukama ostala neuređena, otvara se mogućnost kršenja mjere samoizolacije uspostavljanjem kontakta sa trećim licem koje mora preuzeti zahtjev i lična dokumenta podnosioca, kako bi ih dostavio biračkom odboru.

„Ozbiljan nedostatak predstavljaju i djelovi kojima se relativizuje konkretna preporuka. Naime, jedna od preporuka je držanje fizičke distance između članova biračkog odbora „gdje god je to moguće“, ukazao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, to je potvrda da se u preporukama nije posvetila dovoljna pažnja obezbjeđivanju uslova kojim bi se, kako je naveo, rizik od prenošenja virusa smanjio na minimalnu mjeru, „zato što se ostavlja mogućnost da se preporuka primjenjuje kada je to moguće“.

„Sličan propust je primjetan i kod preporuke o dezinfekciji ruku na biračkom mjestu, gdje se ističe da “ako birač odbije da dezinfikuje ruke“, član biračkog odbora će obaviti dezinfekciju kabine u kojoj taj birač glasa“, kazao je Vukčević.

Pored navedenog, kako je dodao, preporuke DIK-a za održavanje izbora su nejasne i mogu dovesti do različitih tumačenja, „a samim tim i do zloupotrebe prava“.

„Naime, preporukama se utvrđuje da prednost prilikom ulaska na biračko mjesto imaju osobe sa invaliditetom, stariji i bolesni. Koja je to granica za “starije” i ko sve spada u grupu “bolesnih”? Ovom preporukom daje prednost prilikom ulaska određenim grupama, ali je ostalo nejasno koje su to grupe“, istakao je Vukčević.

Ocijenio je da je opšti zaključak o preporukama je da DIK nije temeljno i sa dovoljnim stepenom odgovornosti pristupila izradi pravila za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite.

„Ovaj dokument je potvrda nespremnosti organa za sprovođenje izbora 30. avgusta što još jednom potvrđuje opravdanost odlaganja izbora koje je CeMI odmah nakon raspisivanja“, zaključio je Vukčević.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?