Rezultati sa biračkih mjesta, na osnovu 100% obrađenog biračkog tijela.

Rezultati sa biračkih mjesta, na osnovu 100% obrađenog biračkog tijela.

CeMI je za nadgledanje lokalnih izbora u Nikšiću akreditovao 182 posmatrača, koji su bili raspoređeni na svim biračkim mjestima.

Projekat Građansko nadgledanje lokalnih izbora u Nikšiću podržala je Britanska ambasada Podgorica.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?