Biografije – Dubravka Tomić

DubravkaTomic

Dubravka Tomić

Dubravka je rođena 15.11.1990. godine na Cetinju, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.
Osnovne i specijalističke studije je završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na smjeru Međunarodni odnosi. Diplomirala je na temi „ Dva ujedinjenja Njemačke “, u martu 2015. Tokom treće godine studija stažirala je u Državnom Arhivu Crne Gore.
Od 2013. godine radila je kao član kabinskog osoblja nacionalne aviokompanije, u okviru čega je pohađala niz obuka i kurseva. Od januara 2018. odrađuje pripravnički staž u Centru za monitoring i istraživanje, u okviru programa stručnog osposobljavanja.
Dubravka dobro govori engleski jezik i služi se italijanskim.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?