Biografije – Miljana Rakočević

Miljana Rakocevic

Miljana Rakočević

Miljana Rakočević je rođena 12. maja 1996. Godine. Pohađala je Gimnaziju „ Slobodan Škerović“ i dobila diplomu „ Luča B“ . Tokom njenog školovanja u gimnaziji bila je član volonterskog kluba, i učestvovala je u mnogobrojnim humanitarnim akcijama i nevladinim treninzima. Miljana je takođe završila obuku za mirno rješavanje sukoba u sklopu projekta „ PRAVDA ZA DJECU“ , u saradnji sa organizacijom UNICEF.
Miljana se upisala na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore 2015. godine. Trenutno je na trećoj godini studija. Pohađala je program sudske edukacije u organizaciji ADAMAS.
Bila je volonter u Centru za monitoring i istraživanje ( CeMI). Takodje je bila posmatrač na lokalnim izborima u Ulcinju 2018. godine.
Miljana tečno govori engleski jezik, i ima osnovno znanje iz ruskog i njemačkog jezika.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?