Biografije – Teodora Gilić

Teodora Gilic

Teodora Gilić

Teodora Gilić je rođena 7. Septembra 1992. Godine. Osnovne studije je završila u junu 2014.godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Međunarodni odnosi. U oktobru 2015. godine je diplomirala na smjeru Politikologija.

Tokom IV godine studija, volontirala je u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI).

Od januara do novembra 2016. Godine odrađivala je staž u Atlantskom savezu Crne Gore (ASCG). Tokom svog angažmana bila je koordinator okruglog stola “Perspektiva Vojske Crne Gore kao članice NATO”, održanog u čast osnivanja NATO, 04. Aprila 2016.  Bila je dio 2BS tima i na taj način aktivno učestvovala u organizaciji šeste političko-bezbjednosne konferencije 2BS. Takođe, bila je sekretar redakcije časopisa “Bezbjednost” koji publikuje Atlantski savez Crne Gore.

Od januara 2017. godine angažovana je u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI) na poziciji PR koordinatora (Communication Officer). Tokom svog angažmana, prošla je niz treninga, uključujući trening na temu komparativnih istraživačkih projekata, tehnika u komparativnim istraživanjima, kao i komparativne kvalitative analize (QCA tehnika), kao i trening dugoročnih posmatrača koji je OSCE/ODIHR organizovao u Sarajevu, u periodu od 8-12. maja 2017. godine.

Teodora tečno govori engleski i španski jezik, a posjeduje i osnovno znanje francuskog jezika.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?