Press clipping 2014

Press Clipping

Januar

Dnevne novine 06. i 07.01.2015. “Đukanović nema mjesta za grešku”

Dnevne novine 12.01.2015. “Strategije partija u 2015. godini”

Blic 26.01.2015. “MUP još nije iz spiskova izbrisao fantomske birače”

Pobjeda 31.01.2015. “Ljekaru bi novac dala skoro polovina građana”

Dan 31.01.2015. “Trećina građana smatra da je Vlada korumpirana”

February

Dnevne novine 06. i 07.01.2015. “Đukanović nema mjesta za grešku”

Dnevne novine 12.01.2015. “Strategije partija u 2015. godini”

Blic 26.01.2015. “MUP još nije iz spiskova izbrisao fantomske birače”

Pobjeda 31.01.2015. “Ljekaru bi novac dala skoro polovina građana”

Dan 31.01.2015. “Trećina građana smatra da je Vlada korumpirana”

March

Dnevne novine 06. i 07.01.2015. “Đukanović nema mjesta za grešku”

Dnevne novine 12.01.2015. “Strategije partija u 2015. godini”

Blic 26.01.2015. “MUP još nije iz spiskova izbrisao fantomske birače”

Pobjeda 31.01.2015. “Ljekaru bi novac dala skoro polovina građana”

Dan 31.01.2015. “Trećina građana smatra da je Vlada korumpirana”

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?