CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

O projektu

05. Apr. 2010. u novosti

Korupcija u obrazovanju u Crnoj Gori, ozbiljno ugrožava razvoj i dalji proces reformi. Ona uvećava postojeće probleme, kroz domino efekat: naime, studenti koji diplomiraju bez odgovarajućeg znanja, nisu u stanju da doprinesu opštem razvoju države, a takođe prenose koruptivne obrasce ponašanja u svoja buduća zanimanja. Projekat “Borba protiv korupcije u obrazovanju” se realizuje uz podršku Ambasade Savezne Rebulike Njemačke, od strane Centra za monitoring i Centra za građansko obrazovanje, sa ciljem da doprinesu smanjenju korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore. Specifični cilj ovog projekta je  da ustanovi mehanizme monitoringa i implementacije anti-korupcijskih mjera u obrazovnom sistemu Crne Gore kroz set aktivnosti u okviru ovog projekta, koje uključuju: Unaprjeđenje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama na UCG; Godišnje istraživanje stavova i percepcije građana o prisustvu korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore; Izradu vodiča o korupciji u obrazovanju za studente, kao i godišnju konferenciju o korupciji u obrazovanju.

Ovim projektom se želi postići sljedeće:

1) Ojačano znanje i vještine studenata u identifikaciji i borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju

2) Povećana transparentnost poslovanja Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica u oblastima finansijskog upravljanja, procedura zapošljavanja, kao i upisa studenata;

3) Podignut nivo informisanosti građana o ključnim problemima izazvanim korupcijom u obrazovanju;

4) Predložene konkretne mjere za suzbijanje korupcije u obrazovanju donosiocima odluka u ovoj oblasti.