CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Think and Link

Kroz Think and Link - Program regionalne politike 2019, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je realizovao projekat „Razvoj ili okretanje u krug: Institucionalne reforme i demokratski legitimitet na Kosovu, Albaniji i Crnoj Gori“.

Cilj projekta bio je da se procijeni napredak postignut u pogledu usvajanja i primjene dalekosežne reforme, kao i zalaganje za konsolidovanije angažovanje zainteresovanih strana u smislu procesa pristupanja EU.

Tokom projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

• Objavljivanje smjernica,

• Organizacija radnog doručka,

• Organizacija javne konferencije,

• Priprema i objavljivanje članka,

• Zagovaranje