Nina Kecojević

Nina Kecojevic

mr Nina Kecojević

Nina Kecojević je rođena 13. Decembra 1992. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu na smjeru međunarodnih odnosa, dok je magistarske studije, takođe iz oblasti međunarodnih odnosa (smjer: Rat, Mir i Bezbjednost), završila na Univerzitetu „Roma Tre“ u Rimu.

Kecojević je završila više internship programa u međunarodnim institucijama poput Ambasade Crne Gore u Italiji, Global Rights Compliance LLP i ADC-ICTY u Hagu. Radno iskustvo u oblastima medijacije, izdavaštva i marketinga je stekla tokom radnog iskustva u ADR Centru i magazinu “La Mediazione” u Rimu, tokom kojeg je završila program obuke za građanskog i komercijalnog medijatora (ODCEC Rim).

Koautor je knjige “Zapadni Balkan na raskršću: NATO, KFOR i uloga Italije” i piše za neke od vodećih magazina geopolitike i međunarodih odnosa u Italiji: il Nodo di Gordio, Eastwest Magazin i Geopolitica.info.

Nina Kecojević posjeduje ekspertizu u oblastima međunarodnih odnosa, strateških i bezbjednosnih studija. Domen njenog akademskog i stručnog istraživanja se prvenstveno bavi temama nasilnog ekstremizma, radikalizacije i deradikalizacije kroz reformu zatvorskog i školskog sistema na Balkanu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?