Shop

Finansijske istrage u Bosni i Hercegovini (BiH)

Product Description

Video je nastao u okviru projekta “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – Finansijske Istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji realizujemo u partnerstvu sa NVO Transparentnost Srbija Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?