Shop

Infografici u okviru projekta «Smjestimo korupciju u muzej!»

Product Description

Infografici predstavljaju ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o korupciji na lokalnom nivou, koje je sproveo IPSOS Strategic marketing za potrebe projekta «Smjestimo korupciju u muzej!», od  29. februara do 7. mata 2020. godine na uzorku od 1.060 punoljetnih ispitanika.

Projekat «Smjestimo korupciju u muzej!» sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?