Shop

Infografik u vezi finansijskih istraga za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminaliteta, visoke korupcije i pranja novca u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji

Product Description

Infografik je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“, koji CeMI sprovodi u saradnji sa partnerskim organizacijama Transparentnost Srbija i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva, a koji finansira Ambasade Kraljevine Holandije.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?