Shop

Izvještaj o zastupljenosti manjina u izbornom procesu – Izbori 2008

DOWNLOAD

Product Description

Povodom Predsjednickih izbora i izbora na lokalnom nivou u Tivtu i Herceg Novom održanim 6. aprila 2008. godine, Centar za monitoring CEMI  je realizovao aktivnosti monitoringa zastupljenosti manjina u izbornom procesu.

Ovo su ujedno i prve aktivnosti ove vrste u Crnoj Gori, a iste su realizovane u okviru projekta ’Zastupljenost manjina u izbornom procesu – Lokalni izbori u Tivtu i Herceg Novom i izbori za Predsjednika Crne Gore’, koji je podržan od strane Fondacije Institut za otvoreno drzuštvo – Predstavništvo Crne Gore.  Publikacijom koja je pred Vama, obuhvacena je analiza pravnog okvira cime je posvecena pažnja zakonskoj i politickoj reprezentaciji manjina u Crnoj Gori, kao i monitoring ucešca manjina u izbornom procesu na izborima za Predsjednika Crne Gore i na Lokalnim izborima u Tivtu i Herceg Novom koji ukljucuje direktan kontakt sa predstavncima manjinskih naroda i politickih partija kao i monitoring medija, odnosno posvecenost Predsjednickih kandidata manjinskim narodima kroz programe predstavljene u predizbornim kampanjama istih.

Izvještajem o zastupljenosti manjina u izbornom procesu, predstavljeni su rezultati do kojih je CEMI došao putem monitoringa, zajedno sa zakljuccima i preporukama za unapredenje postojeceg stanja zastupljenosti manjina u politickom životu Crne Gore.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?