Shop

Nacionalna konferencija “Rezultati i efekti reforme pravosuđa u Crnoj Gori“

DOWNLOAD

Product Description

Reforma pravosuđa nije dala u potpunosti željene rezultate, i pored značajnog napretka u prethodnom periodu, kad je riječ o skraćivanju dužine trajanja postupka, unapređenju izvršnog postupka, kao i uspješnom uvođenju novih instituta unutar pravosuđa.

To je saopšteno na nacionalnoj konferenciji “Rezultati i efekti reforme pravosuđa u Crnoj Gori“,  koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, kojeg sprovodi sprovodi CeMI, u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), a finansiran ga Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?