Shop

Procjena rizika korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore

DOWNLOAD

Product Description

CeMI je 2013. godine izradio prvu studiju pod nazivom „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru Crne Gore“. Kroz tu studiju, ispitano je koliko je crnogorski zdravstveni sistem otporan na korupciju u pogledu zakonskog okvira i institucionalnih praksi. Analizom obimne literaturena ovu temu, definisane su četiri ključne oblasti u kojima se najčešće pojavljuje korupcija u zdravstvenim sistemima – a zatim je procijenjeno kako je Crna Gora pripremljena za borbu protiv korupcije u svakoj od ovih oblasti. U toj studiji, CeMI je dao i niz preporuka za unaprjeđenje postojećih zakona, institucionalnog okvira i sprovođenja propisa.
Tri godine kasnije, zakonski i institucionalni okvir su pretrpjeli značajne promjene.Istraživanje javnog mnjenja koje je CeMI sproveo krajem 2015, pokazuje da se i percepcija građana o prisustvu korupcije u zdravstvenom sektoru smanjila. Cilje ove studije je, da na osnovu istih indikatora iz 2013, izmjeri napredak koji je Crna Gora postigla u protekle tri godine, da definiše preostale izazove i da na bazi međunarodnih standarda i naboljih praksi predloži sljedeće korake koji bi vodili daljem smanjivanju korupcije u zdravstvu.
Studija je podijeljena u pet dijelova:
• u prvom dijelu adresirane su izmjene opšteg zakonskog okvira, tj. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i zakona o pravima pacijenata. Uzimajući u obzir temu studije, kao i obim izmjena koje su nastale, analiza u ovom dijelu obuhavata samo one odredbe koje su relevantne za borbu protiv korupcije
• U drugom dijelu analizirani su rizici od korupcije u odnosu pacijent ljekar – što obuhvata neformalna plaćanja, čekanje na zdravstvene usluge, dopunski rad ljeara, kršenje prava pacijenata i procesuirane i sankcionisane slučajeve korupcije;
• U trećem dijelu analizirane su izmjene u sistemu javnih nabavki, i adresirani neki od ključnih problema koji su definisani od strane samih institucija;
• U četvrtom dijelu studije razmatraju se rizici od korupcije u odnosu zdravstveni i farmaceutski sistem
• Konačno u petom dijelu se sažimaju zaključci i iznose preporuke za dalje unaprjeđenje antikorupcijskog sistema u zdravstvu.

 

Autori: mr Ana Selić i  mr Ana Bogavac

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?