Shop

Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore

DOWNLOAD

Product Description

CeMI je 2013. Godine izradio prvu studiju pod nazivom „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru Crne Gore“. Kroz tu studiju, ispitano je koliko je crnogorski zdravstveni sistem otporan na korupciju u pogledu zakonskog okvira i institucionalnih praksi. Analizom obimne literaturena ovu temu, definisane su četiri ključne oblasti u kojima se najčešće pojavljuje korupcija u zdravstvenim sistemima – a zatim je procijenjeno kako je Crna Gora pripremljena za borbu protiv korupcije u svakoj od ovih oblasti. U toj studiji, CeMI je dao i niz preporuka za unaprjeđenje postojećih zakona, institucionalnog okvira i sprovođenja propisa. Tri godine kasnije, zakonski i institucionalni okvir su pretrpjeli značajne promjene.Istraživanje javnog mnjenja koje je CeMI sproveo krajem 2015, pokazuje da se i percepcija građana o prisustvu korupcije u zdravstvenom sektoru smanjila. Cilje ove studije je, da na osnovu istih indikatora iz 2013, izmjeri napredak koji je Crna Gora postigla u protekle tri godine, da definiše preostale izazove i da na bazi međunarodnih standarda i naboljih praksi predloži sljedeće korake koji bi vodili daljem smanjivanju korupcije u zdravstvu.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?