Shop

Projekat praćenja suđenja – Izvještaj septembar 2011 – decembar 2012

DOWNLOAD

Product Description

Misija OEBS-a u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Misija) je uz pomoć donacije koje su obezbijedile vlade Kraljevine Holandije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, u septembru 2011. godine pokrenula treću fazu Projekta praćenja suđenja, čiji je cilj podrška procesu reforme pravosuđa davanjem preporuka i pospješivanjem primjene standarda pravičnog suđenja kao i indentifikovanjem prioritetnih oblasti reforme pravosuđa. Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Centar za monitoring (CEMI).

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?