Shop

Studija: “Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom parlamentu”

DOWNLOAD

Product Description

Pitanje normativnog regulisanja i praktičnog ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predstavlja jedno od ključnih kriterijuma za ocjenjivanje stepena demokratizacije društva, i uslov za integrisanje zemlje u evropske i evroatlantske strukture. Suština zaštite pripadnika nacionalnih manjina je nediskriminacija, jednakost, kao i definisanje niza principa kojima se garantuje očuvanje njihovog nacionalnog, vjerskog, kulturnog i jezičkog identiteta.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?