Shop

Studija „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“

DOWNLOAD

Product Description

Studija javne praktične politike „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ nastala je u okviru projekta „Borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ koji od 01. novembara 2012. godine realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI, uz podršku Ambasade SR Njemačke u Podgorici. Riječ je o prvoj inicijativi nevladinog sektora da se otvori pitanje korupcije u zdravstvu, te da se u cilju suzbijanja mogućih koruptivnih pojava u ovoj oblasti podstaknu na intezivnije djelovanje donosioci odluka, ali i svi zainteresovani akteri, civilno društvo i mediji.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?