Shop

Video o rezultatima projekta Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – Finansijske Istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Product Description

Video je nastao u okviru projekta “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – Finansijske Istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji realizujemo u partnerstvu sa NVO Transparentnost Srbija Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Video je dostupan na linku: https://www.youtube.com/watch?v=q8jSvjPpSBo

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?