Dodjela diploma četvrtoj generaciji Škole evroatlantskih integracija