Žene u politici: stranke i politička participacija