CEMI - Centar za monitoring i istraživanje
Adresa
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
VI/12
81000 Podgorica, Crna Gora
Kontakt
+382 (0) 20 653 736