CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Besplatna pravna pomoć za pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

11. Aug. 2020. u novosti

U okviru projekta ,,Doprinos razvoju i unaprjeđenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori'', Centar za monitoring i istraživanje CeMI će u naredna četiri mjeseca pružati besplatnu pravnu pomoć pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u vezi sa nejednakim tretmanom pred sudskim organima. Besplatnu pravnu pomoć će pružati pravni tim CeMI-ja, uz podršku eksperata iz oblasti ljudskih prava.

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje pristupa pravdi pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u sudskom procesu. Pružanje podrške će pozitivno uticati na ohrabrenost manjina da reaguju u slučajevima diskriminacije po nacionalnoj osnovi i doprinijeti povećanju nivoa znanja o pravima kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica raspolažu.

Projekat ,,Doprinos razvoju i unaprjeđenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori'' finansiran je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Za besplatnu pravnu pomoć moguće je obratiti se svim radnim danima od 8 do 14 časova na broj telefona 069/037-376 ili e-mail adresu info@cemi.org.me .