CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Dodjela diploma četvrtoj generaciji Škole evroatlantskih integracija

28. Dec. 2015. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje je dodjelio diplome polaznicima IV generacije Škole evroatlantskih integracija za mlade, 29. decembra 2015. godine. Škola je organizovana u okviru istoimenog projekta, u periodu od septembra do decembra 2015. godine, a realizacija je podržana od strane Komisije za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu.

Polaznicima je diplome uručio pukovnik Rajko Pešić, zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore.

Na početku cemeronije, polaznicima se obratila Nikoleta Tomović, izvršna direktorka Centra za monitoring i istraživanje. Ona je istakla da je CeMI, u okviru programskih aktivnosti projekta, izabranim polaznicima/-cama pružio osnovna znanja o sadržini i aspektima procesa evroatlantskih integracija Crne Gore, o karakteru i sadržini samog procesa, kao i prednostima i manama koje taj proces nosi sa sobom. Korisnici ovog projekta su bili pripadnici savjeta mladih političkih partija, pripadnici nevladinih organizacija, novinari i studenti osnovnih i postdiplomskih studija koji su društveno angažovani, a koji imaju do 35 godina starosti.

Kroz navedene aktivnosti, CeMI je polaznicima omogućio sticanje i unaprjeđivanje znanja o karakteru NATO organizacije, strukturi i nadležnostima Alijanse, njenoj ulozi u svijetu, koracima do punopravnog članstva kao i prednostima i manama koje to članstvo nosi sa sobom. Na taj način, projekat je doprinio povećanju informisanosti crnogorskih građana o aspektima integrativnih procesa Crne Gore u evroatlantske strukture, kao jednom od najosjetljivijih pitanja kada je realizacija spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore u pitanju.

Pukovnik Rajko Pešić je istakao je značaj pitanja osiguranja bezbjednosti, i u tom smislu pohvalio aktivnosti Centra za monitoring i istraživanje u oblasti evroatlantskih integracija, sa posebnim akcentom na povećanje podrške NATO članstvu. Pukovnik Pešić je dodao da će ovakve ili slične aktivnosti biti od presudnog značaja za dalje ispunjavanje neophodnih kriterijuma i standarda do punopravnog članstvo u Alijansi.

Polaznici koji su primili diplome su: Bogdan Božović, Dejan Mešter, Đorđije Rašović, Ivana Tošković, Jelena Dajević, Jelena Milićević, Luka Krstović, Milica Joksimović, Milica Vukčević, Sandra Vukčević, Vuk Mašanović, Haris Sijarić, Rade Dabetić, Sanja Jaredić, Srđan Čabrilo, Melanija Vuksanović, Katarina Ivanović, Alden Selmanović, Sandra Perović, Luka Nešković i Ivona Malović.