CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Konkurs za dodjelu tri stipendije

31. Oct. 2022. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje raspisuje konkurs za dodjelu tri stipendije u:

·       Odjeljenju za istraživanje javnih politika,

·       Pravnom odjeljenju i

·       Službi za odnose sa javnošću

Poziv je namijenjen studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka:

o  Fakulteta političkih nauka,

o  Pravnog fakulteta,

o  Ostalih društvenih nauka

koji žele da svoje teorijsko znanje usavrše sticanjem praktičnog iskustva u oblasti monitoringa izbora, istraživanja javnih politika i valorizuju publikacijama iz oblasti reforme pravosuđa, demokratizacije i ljudskih prava, borbe protiv korupcije i unaprijeđenja socijalnih politika.

Stažisti i stažistkinje će imati priliku da se upoznaju sa istraživačkim metodama, metodologijom monitoringa izbora, steknu iskustvo u pisanju i implementiranju projekata, dok će uz podršku mentora pisati istraživačke i policy radove. Kroz ovo angažovanje, dobitnici stipendije će imati priliku da učestvuju u konferencijama i obukama, kao i da sarađuju sa drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti tako što će dostaviti CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: info@cemi.org.me

Konkurs je otvoren do 9. novembra 2022. godine.

CeMI tim će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži krug izbora.

Prijavi se i postani dio CeMI tima!