CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni seminar o "Primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama"

13. May. 2024. u novosti

U periodu od 10. do 12. maja, u hotelu Bianca Resort&Spa u Kolašinu uspješno smo organizovali trodnevni seminar na temu "Primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama". Seminar je okupio stručnjake, praktičare i zainteresovane građane kako bi se razmotrili ključni izazovi u primjeni ovog zakona.

Instruktorke na seminaru bile su advokatica, Milena Nikezić i građanska aktivistkinja, Dina Bajramspahić. Tokom tri dana, učesnici su imali priliku da razgovaraju o glavnim izazovima u primjeni Zakona, kao i o zloupotrebama iz perspektive korisnika informacija i organa koji postupaju po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

Seminar je zaključen razmatranjem planiranih izmjena i dopuna Zakona, kao i diskusijom o potencijalnim rješenjima za česte probleme sa kojima se službenici susreću.

Seminar je organizovan u okviru projekta "PROSPECTA: Promocija otvorenosti i stvaranje pristupa za efikasnu i transparentnu administraciju", koji je finansijski podržan od strane Ministarstva javne uprave.

Media prilozi