CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Potpisan Memorandum o saradnju sa Vrhovnim sudom Crne Gore

30. May. 2024. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) realizovaće aktivnosti praćenja odabranih krivičnih postupaka u svim osnovnim i višim sudovima u Crnoj Gori. Saradnja sa Vrhovnim sudom Crne Gore nastavljena je u vidu praćenja, analize i unaprjeđenja pravosudnog sistema, kako bi se povećala transparentnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa, kao i promovisala vladavina prava i zaštita ljudskih prava.

Navedeni razlozi svrha su Memoranduma o saradnji koji je potpisan od strane vršiteljke dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesne Vučković i predsjednika Upravnog odbora CeMI-ja Zlatka Vujovića.

Pod saradnjom podrazumijeva se praćenje suđenja i drugih pravosudnih procesa u cilju analize poštovanja prava učesnika u postupcima, razmjenu informacija i iskustava u oblastima od interesa za unaprjeđenje pravosudnog sistema, organizovanje zajedničkih obuka, konferencija i brojnih drugih događaja koji daju doprinos edukaciji i promociji dobrih praksi u pravosuđu.

Predsjednici sudova biće podstaknuti da monitorima CeMI-ja omoguće nesmetan pristup javnim suđenjima, a u skladu sa prostornim mogućnostima, u svrhu realizacije CeMI aktivnosti praćenja suđenja.

CeMI će takođe imati podršku Vrhovnog suda u sprovođenju aktivnosti pristupa spisima pravosnažno okončanih predmeta po prethodnom zahtjevu i odobrenju nadležnog suda, osim onih čija je dostupnost ograničena propisima. Od strane CeMI-ja biće realizovane i aktivnosti praćenja odabranih krivičnih postupaka u svim osnovnim i višim sudovima u Crnoj Gori, uz mogućnost praćenja postupaka u predmetima sudova za prekršaje i Upravnog suda, uključujući primjenu instituta, među kojima sporazumi o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje, uz puno poštovanje pravosudnog sistema i zakona Crne Gore.