CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studijska posjeta Dablinu

28. Feb. 2016. u novosti

Izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje CeMI, Nikoleta Tomović, prisustvovala je Triple Study Visit Dablinu od 25. do 27. februara 2016. godine. Studijsku posjetu održao je Nacionalni savez građanskih informacijskih usluga (NACIS). NACIS je partner u projektu Triple A, koji financira EU, a predvodi Evropska služba za građanska djelovanja (ECAS), koja ima za cilj podršku pristupu informacijama građanima, savjetima i aktivnim uslugama pomoći na zapadnom Balkanu i Turskoj.

Ovoj studijskoj posjeti prisustvovali su i predstavnici druge dvije crnogorske organizacije uz Centar za monitoring i istraživanje – Udruženja mladih s invaliditetom i Centar za građansko obrazovanje. Ova grupa uključivala je predstavnike organizacija iz drugih zemalja – Makedonsko udruženje mladih pravnika, Koalicija “Sve za pravedna suđenja u Makedoniji”, NVO LIL Makedonija, Fondacija Otvoreno društvo Albanija i Res Publica Albanija.

Na početku, naša predstavnica je imala priliku čuti više o istoriji i trenutnoj situaciji građanskih informacijskih usluga u Irskoj, kao i podršci koju pruža Uprava za građane od predsjednika Uprave za informisanje građana. Takođe, bila je prezentacija Nacionalnog udruženja informacijskih službi za građane, Gradske službe za informisanje građana u Dablinu (DCC CIS), Nacionalne službe za zastupanje i Službe za komunikaciju. Osim toga, učesnici su imali priliku promatrati proces informisanja, savjetovanja i aktivne pomoći u akciji posjete prometnoj središnjoj službi.

Tomović je takođe posjetila Nacionalnu službu za zastupanje osoba s invaliditetom i Pavee Point, koji pruža podršku romskim i nomadskim zajednicama u Irskoj. Posjete Irskoj Komisiji za ljudska prava i ravnopravnost, Četiri suda i odjeljenju za slobodne pravne savjete (FLAC) pomogle su učesnicima da nauče kako osigurati bolji pristup pravdi.

CeMI je bio jedna od dodatnih organizacija iz Makedonije, Crne Gore i Albanije koji su primili potporu za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje sličnih usluga, kao i sprovođenja kampanje zagovaranja za jačanje pristupa pravdi u svojim zemljama.

Ova studijska posjeta bila je vrlo korisna za CeMI jer smo imali priliku učiti iz iskustava drugih organizacija i vratiti se kući sa novim idejama o pružanju informacija, savjeta i zagovaranju politika.