CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Video o pravu na slobodan pristup informacijama

15. May. 2024. u novosti

U demokratskom društvu, transparentnost je ključna za očuvanje demokratskih vrijednosti i zaštitu ljudskih prava.

Pravo na slobodan pristup informacijama je temeljno pravo, koje svaki građanin može ostvariti i time doprinijeti razvoju odgovornog i transparentnog društva.

🎥Video je nastao u okviru projekta "PROSPECTA: Promocija otvorenosti i stvaranje pristupa za efikasnu i transparentnu administraciju", koji je finansijski podržan od strane Ministarstva javne uprave.