CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije evropske sudske prakse na nacionalnom nivou

Centar za monitoring i istraživanje je 2019. godine, uz podršku Savjeta Evrope, organizovao pravne klinike o upotrebi Evropske konvencije o ljudskim pravima. Uzimajući u obzir da obrazovanje ima ključnu ulogu u promociji ljudskih prava, od velike je važnosti da profesionalni pravnik bude upoznat sa značajem ljudskih prava na početku svog obrazovanja. Iz postignutih rezultata i uzimajući u obzir da studenti prava u Crnoj Gori nemaju praktična znanja ili vještine potrebne za pravilnu upotrebu Evropske konvencije na nacionalnom nivou, ovaj projekat je pružio podršku razvoju sveobuhvatnog znanja o ljudskim pravima kao dio redovnog programa na pravnim fakultetima.

Projektne aktivnosti organizovane su u okviru projekta Savjeta Evrope „Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije evropske sudske prakse na nacionalnom nivou“, u okviru programa „Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku“.