CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanja kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja

Ovaj projekat započet je 1. februara 2011. godine, u realizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori kao noseće organizacije, zajedno sa partnerima – Centrom za monitoring (CeMI), Institutom „Alternativa“ (IA) i Centrom za ekonomski razvoj (CED, Bugarska), i traje 18 mjeseci. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Cilj projekta je veći doprinos civilnog društva evropskim integracijama u Crnoj Gori i reformskim procesima u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Naime, ovim projektom partnerske organanizacije (Evropski pokret u Crnoj Gori, Institut Alternativa i Centar za monitoring) su usmjerile svoje napore ka unaprjeđenju javnih politika iz ove oblasti, a koje su obuhvaćene i Nacionalnim programom za integraciju Crne Gore u EU. Svaka od organizacija će pratiti i vršiti istraživanje u oblastima u kojima su već posjedovale značajne kapacitete i eksperstka znanja, koja će ovim putem biti unaprijeđena i stavljena u funkciju unaprijeđenja javnih politika u spomenutim oblastima u Crnoj Gori.