CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

ADI Sarajevo, CeMI i Transparentnost Srbija organizuju sastanak u Sarajevu

31. Oct. 2017. u novosti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI) i Transparentnost Srbija će, 31. oktobra, organizovati sastanak u Sarajevu, čiji je cilj poboljšati saradnju i koordinaciju između institucija nadležnih za sprovođenje finansijskih istraga.

Cilj sastanka je i poboljšati saradnju i koordinaciju i između institucija za sprovođenje zakona i agencija na državnom i regionalnom nivou.

Sastanku će prisustvovati tužioci/teljke, sudije/tkinje, službenici/ce policije i predstavnici/ce relevantnih institucija i agencija koje učestvuju u procesu sprovođenja finansijskih istraga i procesuiranju organizovanog kriminaliteta i korupcije u Bosni i Hercegovini.

Sastanak će biti održan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije„ koji sprovodi CeMI u saradnji sa ADI Sarajevo i Transparentnost Srbija, a finansira ga Ambasada Kraljevine Holandije.

Sastanak će biti održan u Hotelu Hollywood u Sarajevu.