CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Centar za monitoring i istraživanje CeMI

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je nevladina organizacija osnovana maja 2000. godine, sa glavnim ciljem da obezbijedi infrastrukturnu i ekspertsku podršku za kontinuirano nadgledanje cjelokupnog procesa tranzicije u Crnoj Gori.

CeMI je dugogodišnjim i doslijednim radom doprinio izmjeni društvenih i političkih prilika u kojima je nastao i shodno tome proširivao opseg svog djelovanja u pravcu zakonodavne inicijative, istraživanja javnog mnjenja, borbe protiv korupcije i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Izmjena državnog statusa i ostvareni napredak u procesu evropskih integracija su pozitivno uticali na razvoj civilnog društva u Crnoj Gori dajući mu jedan potpuno novi okvir rada. U tom konteksu, CEMI odstupa od djelovanja klasične nevladine organizacije i postaje sve bliži konceptu istraživačkog centra za kreiranje i zastupanje prijedloga javnih politika.

CeMI je, uz podršku OSI Think Tank Fund –a iz Budimpešte, restruktuirao internu organizaciju u cilju optimalnog korišćenja kapaciteta. Takođe misija i vizija CeMI-ja su se promijenili u skladu sa novouspostavljenim ciljevima

CeMI je, od pet programa koje je imao u prošlosti (Izbori, Vladavina prava, Dobra uprava, Građansko društvo i Evropske integracije), prešao na tri jasno razgraničena programa: (1) Demokratizacija i ljudska prava, (2) Borba protiv korupcije, (3) Evro-atlantske integracije. Na ovaj način, CeMI će se ograničiti na oblasti u kojima ima značajno iskustvo. CeMI takođe ima tri odjeljenja: Odjeljenje za istraživanje javnih politika, Odjeljenje za istraživanje javnog mnjenja, Pravno odjeljenje, kao i Službu za odnose sa javnošću.

Vizija

Crna Gora zemlja slobodnih građana, socijalne pravde, vladavine prava i jednakih mogućnosti.

Misija

CeMI je think tank organizacija čija se misija ogleda u kontinuiranom pružanju podrške reformama i jačanju institucija političkog sistema i organizacija civilnog društva kroz predlaganje i praćenje primjene javnih politika u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija i borbe protiv korupcije u Crnoj Gori.

Ciljevi

Doprinos efikasnoj primjeni javnih politika i međunarodno preuzetih obaveza u oblastima zaštite ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija i borbi protiv korupcije;

Doprinos usaglašavanju nacionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa zahtjevima procesa pridruživanja EU;

Poboljšanje informisanosti i edukacija javnosti o zaštiti ljudskih prava i sloboda, evropskim integracijama i borbom protiv korupcije;

Doprinos unapređenju efikasnosti rada institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, evropskim integracijama i borbom protiv korupcije;

Povećanje transparentnosti institucija političkog sistema i organizacija civilnog društva.

Korisnice CeMIjevih servisa su građni, organizacije civilnog društva, mediji, lokalna samouprava, državna administracija i kompanije.


CeMI tim

dr Zlatko Vujović

Predsjednik Upravnog odbora

zlatko.vujovic@cemi.org.me

biografija
Teodora Gilić

Programska direktorica

teodora.gilic@cemi.org.me

biografija
Vladimir Simonović

Šef pravnog odjeljenja

vladimir.simonovic@cemi.org.me

biografija
Andrea Rovčanin

Projektna asistentkinja

andrea.rovcanin@cemi.org.me

biografija
Ilija Miranović

Projektni asistent

ilija.miranovic@cemi.org.me

biografija
Nina Vučić

Projektna asistentkinja

nina.vucic@cemi.org.me

biografija
Elma Ljuca

Projektna asistentkinja

elma.ljuca@cemi.org.me

biografija

Odjeljenja

Istraživanje javnih politika


Odjeljenje za razvoj javnih politika je nastalo iz jedinice za javne politike (Policy Research Unit) koja je bila jezgro nastalo u okviru projekta za jačanje kapaciteta za javno zastupanje na bazi činjenica (evidence based advocacy). Aktivnosti javnog zastupanja su dosad bile realizovane od strane Pravnog odjeljenja, da bi nakon formiranja ovog odjeljenja ono postalo nosilac ovih aktivnosti. Ključne aktivnosti ovog odjeljenja se ogledaju u praćenju sprovođenja vladinih javnih politika u određenih sektorima, a sa druge strane sprovođenju istraživanja komparativne politike, sa ciljem pripreme prijedloga javnih praktičnih politika (public policy papers) i zastupanja prihvatanje predloženih rješenja od nacionalnih i lokalnih vlasti u Crnoj Gori. Posebna ekspertiza ovog odjeljenja je vezana za oblasti borbe protiv korupcije, izbornih i partijskih sistema, prava manjinskih zajednica kao i smanjenja siromaštva i socijalne inkluzije.


Pravno odjeljenje


Pravno odjeljenje je bilo nosilac razvoja Centra za monitoring i istraživanje, posebno njegovih brojnih zakonodavnih inicijativa, kao i procesa praćenja i kontrole regularnosti izbornog procesa. Stožer razvoja pravnog odjeljenja je bio projekat “Praćenje suđenja”, koji je u periodu 2007-2014. realizovan u partnerstvu sa Misijiom OEBS-a u Crnoj Gori. Pravno odjeljenje je uključeno u realizaciju gotovo svih projekata a okosnicu aktivnosti pravnog odjeljenja predstavlja realizacija projekata “Monitoring reforme pravosuđa”, koji CeMI sprovodi zajedno sa Akcijom za ljudska prava(HRA). Odjeljenje raspolaže zavidnim nivoom ekpertize u oblasti krivičnog, građanskog, ustavnog i upravnog prava.


Donatori

U.S. Embassy in Montenegro
https://me.usembassy.gov/
National Democratic Institute
https://www.ndi.org/
The International Foundation for Electoral Systems
https://www.ifes.org/
International Organization for Migration
https://www.iom.int/
Norwegian Embassy Belgrade
https://www.norway.no/en/serbia/
National Endowment for Democracy
https://www.ned.org/
Swiss Agency for Development and Cooperation
https://www.eda.admin.ch/sdc
Deutsche Botschaft Podgorica
https://podgorica.diplo.de/me-de