CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?

15. May. 2014. u publikacije

Zakon o sprječavanju korupcije, usvojen u decembru 2014. godine, stupio je na snagu 1. januara 2016. godine, kada sa radom počinje i Agencija za sprječavanje korupcije koja je ustanovljena ovim Zakonom. Već prije početka svog rada Agencija se suočila sa brojnim problemima. Cilj ovog sažetog prijedloga praktične politike je da razmotri zakonodavni okvir za rad Agencije, kapacitete koji su joj na raspolaganju i efekte rada ovog tijela u prvih dva mjeseca, kao i da predloži načine za rješavanje nastalih problema i prepreka za punu efektivnost Agencije.