CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Alternativne sankcije: Resocijalizacijom do reintegracije

13. Sep. 2022. u publikacije

Ova brošura je nastala u okviru projekta „Društvo restorativne pravde – afirmacija sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori“ koji Centar za monitoring i istraživanje CeMI implementira uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

NAPOMENA: Stavovi izraženi u ovom dokumentu su stavovi autora/ki i ne odražavaju stavove Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.