CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI će realizovati set aktivnosti u okviru nadgledanja izbornog procesa za predsjedničke izbore

08. Mar. 2023. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) nadgledaće izborni proces tokom predsjedničkih izbora, pratiti nepravilnosti i zloupotrebu državnih resursa, kao i rad nadležnih institucija i obezbijediće praćenje izbornog dana na dan predsjedničkih izbora sa uključenjima, kao i projekciju izbornih rezultata.

To je saopšteno na pres konferenciji CeMI-ja povodom najave misije nadgledanja predsjedničkih izbora 2023.

Šefica misije Ana Nenezić kazala je da će CeMI vršiti građansko nadgledanje izbora, u okviru projekta koji je podržala Ambasada Velike Britanije u Podgorici.

„Osnovni cilj projekta je da doprinese demokratskim uslovima za održavanje transparentnih, slobodnih i poštenih izbora kroz građansku kontrolu izbornog procesa na predsjedničkim izborima. Projekat je osmišljen kako bi se osigurao viši nivo implementacije međunarodnih standarda u oblasti izbora, kao i prevencija izbornih prevara i sprječavanje zloupotrebe državnih resursa“, kazala je Nenezić.

Najavila je da će CeMI realizovati set aktivnosti u okviru nadgledanja izbornog procesa.

„Pratićemo rad Državne izborne komisije i opšinskih izbornih komisija u odnosu na pravilnu primjenu Zakona o izborima odbornika i poslanika i Zakona o biračkom spisku. Takođe, pratićemo rad Agencije za borbu protiv korupcije u vezi implementacije Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja“, navela je Nenezić.

Pojasnila je da će CeMI pratiti zloupotrebu državnih resursa u predizbornom periodu na osnovu metodologije koju su razvili i primjenili u prethodnim izbornim ciklusima, i koja je prilagođena za predsjednicke izbore.

„Takođe, bavićemo se praćenjem rada i izvještavanja medija tokom predizborne kampanje i sistema elektronske identifikacije birača. CeMI će imati svog predstavnika u radu Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog zakonodavstva koje je organizovao MUP. Pratićemo i centralni birački spisak, njegove promjene i ažuriranja“, rekla je Nenezić.

Najavila je da će CeMI angažovati dugoročne posmatrače koji će pratiti cjelokupan proces predizborne kampanje, a da će njihovi izvještaji biti periodično objavljivani.

„Angažovaćemo preko 1.000 kratkoročnih posmatrača koji će biti na biračkim mjestima u oba kruga, za koje vjerujemo da će se na bazi projekcija desiti. Imaćemo i preliminarnu izjavu o regularnosti izbora i projekciji izbornih rezultata, sa kojom ćemo izaći dan nakon održanih izbora. Nakon toga ćemo pripremiti i sveobuhvatni Završni izvještaj o izborima nakon završetka izbora“, kazala je Nenezić.

Istakla je da će CeMI obezbijediti praćenje izbornog dana sa uključenjima, kao i projekciju izbornih rezultata uz pralelno prebrojavanje glasova i projekcije na bazi biračkih mjesta uključenih u uzorak.

Ukazala je da je CeMI jedina organizacija u regionu koja je uspjela razviti aplikaciju Fer izbori koja je dostupna u Play store-u.

„Takođe imamo i veb sajt www.ferizbori.me gdje možete naći sve raspoložive informacije“, dodala je Nenezić.

Najavila je da će CeMI osim nepravilnosti tokom izbornog dana pratiti i zloupotrebu državnih resursa.

„Prvi put je data mogućnost građanima da po kategorijama koje su navedene, da mogu prijaviti sve ono što smatraju da su zloupotrebe državnih resursa, a naš tim će u odnosu na to reagovati“, kazala je Nenezić.

CeMI će, kako je rekla, nadzirati rad Agencije za sprečavanje korupcije i pratiti implementaciju Zakona o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

„Fokusarećmo se na onaj dio koji se tiče zloupotrebe državnih resursa, za koji vjerujem da će biti ključan. Takođe, nadziraćemo izbornu administraciju i CeMI će imati svog posmatrača u DIK-u tokom trajanja čitavog ovog ciklusa i tokom izbornog dana“, navela je Nenezić.

Govoreći o dosadašnjem toku izbornog procesa, Nenezić je ukazala da CeMI svakodnevno veliki broj građana kontaktira zbog zloupotrebe ličnih podataka od strane političkih partija i kandidata.

„Ono što se sada prvi put dešava da se predstavnici političkih partija građanima obraćaju sa njihovim ličnim imenom i prezimenom. CeMI je već apelovao na Agenciju za zaštitu ličnih podataka da nađe način i izađe sa stavom i mišljenjem i zaštiti građane od nezabilježene zloupotrebe ličnih podataka u izborne svrhe“, rekla je Nenezić.

Istakla je da se Agencija za zaštitu ličnih podataka ne bavi zaštitom podataka građana, već da je preuzela funkciju da organizacijama koje se bave građanskim nadgledanjem izbora ograniči pravo koje je definisano zakonom, a to je uvid u dokumentaciju koja prati prijavu samih kandidata.

„Do dan danas nismo dobili mogućnost tog uvida, nismo bili u prilici da nadziremo proces, kao ni da provjerimo potpise“, ukazala je Nenezić.

Komentarišući zloupotrebu državnih resursa i finansiranje izbornih kampanja, Nenezić je podsjetila da u tom dijelu zakonski okvir nije izveden, pojašnjavajući da ni dan danas ne znamo kad kampanja zvanično počinje.

„Imate jedan zakon koji kaže da kampanja kreće formalno od trenutka kad kandidati potvrde svoju kandidaturu. Međutim, niko ne može da odgovori šta se dešava sa kampanjama kojima smo svi svjedočili prije potvrđivanja same kandidature. Razlika je u tome što kandidati nisu u obavezi da otvore zaseban žiro račun, niti nadležne institucije mogu kontrolisati njihovo finansiranje do trenutka dok se ne potvrde same kampanje“, navela je Nenezić.

Najavila je da će CeMI pratiti strani uticaj, analizu medija, uticaj dezinformacija, navodeći da smatra da će to biti važne teme o kojima će se ta organizacija oglašavati.

Na pitanje novinara kako komentariše navode korisnika društvenih mreža koji tvrde da su im potpisi podrške zloupotrebljeni i šta očekuju da će biti preduzeto, Nenezić je podsjetila nijednoj organizaciji koja je nadležna da vrši građansku kontrolu izbornog procesa nije omogućen uvid u potpise podrške kandidata.

„Sa druge strane, vidjeli smo te objave i sami smo provjeravali da li se nalazimo nezakonito na listi potpisa. Da bismo vidjeli šta se dešava iskoristićemo svaku mogućnost koju nam zakon daje, da probamo da zaštitimo prava birača u tom pravcu“, navela je Nenezić.

Smatra da DIK nije blagovremeno reagovala i da su se ove situacije mogle prevenirati.

„Zato insistiramo na punoj transparentnosti rada DIK-a, kako ne bi dolazili do ovakvih situacija“, rekla je Nenezić.

Upitana da li CeMI ima mehanizme koji mogu da utvrde zloupotrebu državnih resursa u izborne svrhe, Nenezić je podsjetila da CeMI ima aplikaciju i veb sajt na kojima građani direktno mogu prijaviti zloupotrebe.

„Na aplikaciji i veb sajtu smo izvršili kategorizaciju koja nije u skladu sa našim zakonom, jer naš zakon na adekvatan način ne prepoznaje koji su oblici zloupotrebe državnih resursa. Koristili smo se onim što je dobra međunarodna praksa posmatranja izbora i dali smo širi prostor građanima objašnjavajući im šta podrazumijeva zloupotreba državnih resursa i na taj način to i prijave. Cilj nam je da na osnovu prijava, predložimo dopunu zakonskog okvira kako bi pokušali da stanemo na kraj tome“, zaključila je Nenezić.

Na pres konferenciji su predstavljeni i članovi CeMI-ja koji su dio misije: Maja Milikić, zamjenica šefice misije, Ognjen Mitrović, pravni analitičar, Miloš Vukanović, analitičar finansiranja političke kampanje i Vladimir Simonović, analitičar izborne administracije i DIK posmatrač.

Media prilozi