CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI: Fukcionersku kampanju nastavila i nova vlast

31. May. 2023. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje #CeMI poziva premijera, ministre i druge državne funkcionere da se suzdrže od funkcionerske kampanje i samim tim da prekinu ugrožavanje legitimiteta izbornog procesa i zaustave ranije loše prakse, koje su svojevremeno i sami snažno kritikovali.

Intenziviranjem kampanje za predstojeće parlamentarne izbore primjetno je sve učestalije učešće visokih državnih funkcionera u izbornoj kampanji, sa državnih pozicija koje pokrivaju.

Funkcionerska kampanja je možda najrasprostranjeniji oblik zloupotrebe državnih resursa u Crnoj Gori, jer političari ignorišu Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja uslijed lošeg zakonskog okvira koji nedekvatno definiše sankcionisanje ovih zloupotreba.

Pored očigledne nelegalne zloupotrebe pozicije i državnih resursa, ovakva vrsta kampanje predstavlja nedemokratsko ponašanje predstavnika vlasti i degradiranje izbornog procesa u cilju obezbijeđivanja nelojalne prednosti.

Trenutna vlast nastavlja praksu prethodnih vlada, koju su svojevremeno snažno kritikovali ukazujući da kreira nedostižnu institucionalnu prednost tada vladajućeg DPS-a.

Napominjemo da su funckioneri imali dovoljno vremena da prezentuju javnosti svoja dostignuća, a da u ovom segmetnu kampanje tu ulogu trebaju da imaju predstavnici lista koji nijesu na funkciji.

U cilju snaženja demokratizacije crnogorskog društva, mora da postoji jasna razlika između uloge javnog funckionera i političkog aktiviste posebno za vrijeme izbornog procesa.

Ovim putem pozivamo i medije i građane da prijavljuju funkcionersku kampanju pogotovo ako se odvija u toku radnog vremena kada bi isti funkcioneri trebali da budu na radnim mjestima i ako koriste državne ustanove i službene automobile u svrhu kampanje.

Kao društvo moramo da izgradimo svijest da je ovakvo nedemokratsko ponašanje neprihvatljivo i da izborna utakmica mora biti jednaka za sve.