CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI i CEDEM raspisali konkurs za dodjelu malih grantova organizacijama civilnog društva

12. Mar. 2019. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) raspisao je konkurs za dodjelu malih grantova organizacijama civilnog društva sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa.

konkurs je raspisan u partnerstvu sa  Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, kojeg finansira Evropska unija, kroz program pretpristupne podrške (IPA).

Prijedlozi projekata vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura mogu se dostaviti najkasnije do 30. marta 2019. godine (23:59h). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 32.128,00 eura“, kaže se u saopštenju.

Projekti će biti sprovedeni u cilju davanja podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politika, čime će se, kako su ocijenili, unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

Sve informacija, kao i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO CeMI i partnera NVO CEDEM: www.cemi.org.me , https://www.cedem.me/en/.