CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI kreirao aplikaciju za mlade

07. Dec. 2018. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) razvio je mobilnu i web aplikaciju posvećenu informisanju mladih o njihovim pravima, posebno onim koji se tiču pitanja zasnivanja radnog odnosa.

Aplikacija je nastala u okviru projekta Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene, koji CeMI realizuje uz podršku Ministarstva sporta.

Mobilna i web aplikacija je dizajnirana kao besplatan servis za sve mlade u Crnoj Gori, i dostupna je na web stranici www.smart-start.me, ili preko digitalne distributivne platforme Google Play.

Cilj ove aplikacije je da prava mladih po pitanju radnog odnosa i zapošljavanja budu dostupna u formi koja je prilagođena.

Dodatno, na aplikaciji dostupne i informacije o političkom sistemu Crne Gore i EU integracijama.

Sadržaj aplikacije će biti upotpunjen korisnim materijalima sa prethodnih obuka koje je CeMI organizovao za mlade o mogućnostima zaposljenja, razvoja biznis ideja, itd. Aplikacija nudi mapu omladinskih organizacija, i korisnih linkova za dodatno informisanje učenika, te omogućava i periodično postavljanje online anketa kako bi se pojačala interakcija sa mladima i unaprijedilo njihovo povezivanje.

Mapa omladinskih organizacija nije konačna, i u narednom periodu se očekuje njeno intenzivno širenje.

CeMI će, sa sadržajem i prednostima ove aplikacije, neposredno upoznati crnogorske srednjoškolce, posebno u okviru aktuelnih vršnjačkih radionica, gdje će biti formulisane ideje za poboljšanje politika za mlade, dok će iste uskoro biti dostupne na spomenutoj aplikaciji.