CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI počeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći

02. Sep. 2015. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je počeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći za pacijente. Besplatna pravna pomoć je jedan od najvažnijih aktivnosti u okviru projekta “Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore”.

Ukoliko smatrate da su vaša prava kao pacijenata ugrožena, ukoliko vam treba pravni savjet, mišljenje i zastupanje u oblasti ostvarivanja vaših prava kao pacijenata, CeMI će vam pružiti besplatnu pravnu pomoć.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje kršenja vaših prava kao pacijenata možete nam se obratiti putem telefona 020/511-424, u periodu od 9h do 17h i biće vam dodijeljen advokat i ekspertska pravna pomoć. Informativni materijal o pružanju besplatne pravne pomoći distribuiran je i nalazi se u svim opštim i specijalnim bolnicama i domovima zdravlja u Crnoj Gori.

Svjesni problema sa kojima se susreću građani Crne Gore u ostavarivanju prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a u skladu sa sličnim aktivnostima koje su realizovane prethodnih godina, CeMI je odlučio da kroz pomenuti projekat krene sa sprovođenjem besplatne pravne pomoći. Besplatna pravna pomoć podrazumijeva pružanje primarne pravne pomoći, dakle početno pravno savjetovanje i pružanje opštih pravnih informacija. Takođe, u zavisnosti od težine dobijenih slučajeva kršenja prava pacijenata, besplatna pravna pomoć podrazumijeva i besplatno zastupanje pred sudovima, kao i u postupcima medijacije, ali i sastavljanje podnesaka kojim bi se ovakvi slučajevi pokrenuli pred nadležnim sudskim organima.

Projekat je podržan kroz program „Criminal justice civil society program (CJCSP)“, finansiran od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Ovim projektom CeMI želi da doprinose smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Kroz projekat će se raditi na jačanju svijesti građana o njihovim pravima kao pacijenata i pružati besplatna pravna pomoć svim zainteresovanim pacijentima u zaštiti njihovih prava, a djelovaće se i na zakonski i strateški okvir za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u zdravstvu i registraciji i distribuciji ljekova.