CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CeMI u posjeti pravosudnim institucijama Kraljevine Holandije

09. Nov. 2017. u novosti

Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje mr Zlatko Vujović i izvršna direktorka mr Nikoleta Tomović sastali su se sa predstavnicima Jedinice za finansijske istrage i Tužilaštva za teške prevare Kraljevine Holandije, gospodinom Teom Akseom (Theo Akse) i gospodinom Polom Notenbumom (Paul Notenboom) u okviru posjete pravosudnim institucijama te države.

Na sastanku je bilo riječi o organizaciji pravosudnog sistema u Kraljevini Holandiji, sa posebnim osvrtom na dostupne mehanizme i praksu holandskih institucija kada je u pitanju sprovođenje finansijskih istraga.

Sastanci su, takođe, imali za cilj uspostavljanje dugoročne saradnje sa pomenutim holandskim institucijama. Predviđeno je da njihovi predstavnici, u saradnji sa CeMI-jem, u narednom periodu održe različite vrste obuka i seminara, u cilju edukacije i unapređenja kapaciteta crnogorskih tužilaca, sudija i službenika za sprovođenje zakona Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Obuke i seminari koje će CeMI organizovati daće značajan doprinos poboljšanju operativnih kapaciteta tužilaca, sudija i policije za obavljanje finansijske istrage u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, te poboljšanju efikasnosti pravosudnih i izvršnih organa u zemljama Zapadnog Balkana.

Posjeta je realizovana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, koji se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, u okviru „MATRA” programa.