CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Cijena borbe protiv korupcije

06. Jan. 2017. u publikacije

Najčešća definicija korupcije je data od Transparency Internatonal-a i glasi da korupcija predstavlja ''zloupotrebu službenih ovlašćenja za ličnu dobit''. Drugi je definišu kao ''simptomi i ishodi institucionalne slabosti, sa potencijalno negativnim efektima na državni ekonomski učinak.'' Mnoge studije su pokazale da korupcija obeshrabruje investitore, ograničava ekonomski rast i mijenja strukturu budžetskih troškova, najčešće na štetu ekonomskog rasta. Ograničavanje ekonomskog rasta, povećanje socijalne nejednakosti i stvaranje negativnih oblika ponašanja i izvrnutog sistema vrijednosti – su samo nekoliko osnovnih od mnogih posledica korupcije, pomenutih u mnogim studijama. Imajući ovo na umu, kada se borimo protiv korupcije, jedan od glavnih ciljeva je da se smanje negativne posledice korupcije, tj. da se spriječi negativni ekonomski rast, nezakonito bogaćenje, moguća direktna šteta preduzećima i državnom budžetu, smanjenje socijalnih nejednakosti i uticanje na podizanje svijesti o štetnosti korupcije i smanjenje spremnosti građana da se upuste u istu.