CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Cijena korupcije – Analiza efekata antikorupcijskih politika

14. Mar. 2016. u publikacije

Najčešća definicija korupcije, preuzeta od Transparency international-a, je “korišćenje javnih ovlašćenja za ličnu dobit”. Drugi je definišu kao „simptom i ishod institucionalne slabosti, sa potencijalno negativnim efektima na ekonomske performanse države.” Mnoge studije su pokazale da korupcija obeshrabruje investicije, ograničava ekonomski rast i mijenja strukturu budžetskih izdataka, najčešće na štetu ekonomskog rasta. Ograničavanje ekonomskog rasta, povećanje nejednakosti u društvu i stvaranje negativnih obrazaca ponašanja kao i iskrivljenog sistema vrijednosti neke su od osnovnih posljedica korupcije, koje se pominju u brojnim istraživanjima. Na ovaj način, kada se borimo protiv korupcije, jedan od osnovnih ciljeva nam je da smanjimo štetne posljedice korupcije, tj. da spriječimo negativan ekonomski rast, nezakonito bogaćenje, moguću direktnu štetu po privredne subjekte i državni budžet, smanjimo nejednakosti u društvu i utičemo na razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i smanjimo spremnost građana da je praktikuju.