CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Članovi projektnog tima "Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana" učesnici konferencije u Banjaluci

09. Feb. 2018. u novosti

Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, partnerske organizacije Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) i Transparentnost Srbija iz Beograda u okviru projekta ,,Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“ prisustvovala je dvodnevnoj konferenciji "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva s akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala".
Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u saradnji s Uredom Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).
Konferencija je organizovana 1. i 2. februara 2018. godine u Banjaluci.
Riječ je o trećoj godišnjoj konferenciji na temu reforme pravosudnog sistema, koju VSTV BiH organizuje u saradnji s EUSR-om i USAID-om. Cilj konferencije je bio nastavak prakse razvijanja dijaloga o tekućem procesu reforme pravosuđa, s fokusom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Na pomenutoj konferenciji su ključne teme bile, između ostalog, i efikasnost i kvalitet rada sudova i tužilaštva kao procesuiranje korupcije i organizovanog kriminala sa posebnim osvrtom na saradnju tužilaštva sa agencijama za sprovođenje zakona što predstavlja glavne komponente u okviru projekta ,,Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”.
Osim ovih aktivnosti, u okviru ovog projekta je posebna pažnja posvećena procjeni postojećeg zakonodavstva i prakse sprovođenja finansijskih istraga u zemljama regiona, organizovanje programa za edukaciju i izgradnju kapaciteta tužilaca, sudija i službenika za sprovođenje zakona i unaprjeđenje nacionalne i regionalne saradnje u vođenju finansijske istrage sa posebnim osvrtom na razmjenu iskustava između sudova, tužilaštva i policije iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije u procesu pregovora za pristupanje EU u poglavljima 23 i 24.