CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Dodjela diploma trećoj generaciji Škole evroatlantskih integracija

30. Dec. 2014. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje je dodjelio diplome polaznicima III generacije Škole evroatlantskih integracija za mlade, 29. decembra 2014. godine. Škola je organizovana u okviru istoimenog projekta, u periodu od septembra do novembra 2014. godine, a realizacija je podržana od strane Komisije za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu i Savjeta za članstvo u NATO.

Polaznicima je diplome uručio pukovnik Zoran Lazarević, načelnik Štaba Generalštaba Vojske Crne Gore.

Na početku cemeronije, polaznicima se obratio gospodin Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. On je istakao da je CeMI, u okviru programskih aktivnosti projekta, izabranim polaznicima/-cama pružio osnovna znanja o sadržini i aspektima procesa evroatlantskih integracija Crne Gore, o karakteru i sadržini samog procesa, kao i prednostima i manama koje taj proces nosi sa sobom. Korisnici ovog projekta su bili pripadnici savjeta mladih političkih partija, pripadnici nevladinih organizacija, novinari i studenti osnovnih i postdiplomskih studija koji su društveno angažovani, a koji imaju do 35 godina starosti.

Kroz navedene aktivnosti, CeMI je polaznicima omogućio sticanje i unaprjeđivanje znanja o karakteru NATO organizacije, strukturi i nadležnostima Alijanse, njenoj ulozi u svijetu, koracima do punopravnog članstva kao i prednostima i manama koje to članstvo nosi sa sobom. Na taj način, projekat je doprinio povećanju informisanosti crnogorskih građana o aspektima integrativnih procesa Crne Gore u evroatlantske strukture, kao jednom od najosjetljivijih pitanja kada je realizacija spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore u pitanju.

Gospodin Vujović je kazao da uprkos brojnim aktivnostima i ispunjavanju političkih i pravnih kriterijuma, kao i standarda interoperatibilnosti, građani Crne Gore znaju malo o uslovima i posljedicama punopravnog članstva u međunarodnim organizacijama kakva je NATO, što godinama rezultira niskim stepenom podrške crnogorskih građana integraciji države u NATO alijansu. Budući da je neophodna podrška više od polovine građana, CeMI će u narednom periodu nastaviti da sprovodi aktivnosti usmjerene ka informisanosti građana o NATO integracijama.

Gospodin Vujović je ovu priliku iskoristio da najavi realizaciju IV generacije Škole evroatlantskih generacija u 2015. godini.

Pukovnik Zoran Lazarević je istakao je značaj pitanja osiguranja bezbjednosti, i u tom smislu pohvalio aktivnosti Centra za monitoring i istraživanje u oblasti evroatlantskih integracija, sa posebnim akcentom na povećanje podrške NATO članstvu. Pukovnik Lazarević je dodao da će ovakve ili slične aktivnosti biti od presudnog značaja za dalje ispunjavanje neophodnih kriterijuma i standarda na putu ka Alijansi.

Polaznici koji su primili diplome su: Ivana Bošković, Milena Bojović, Marija Bošković, Milutin Vučinić, Aleksandra Vujanović, Jovana Davidović, Jelena Đurović, Marica Zeković, Sanda Ivanović, Andrijana Kaluđerović, Slađana Kaluđerović, Ana Knežević, Ana Komatina, Petar Kuzman, Balša Lubarda, Tijana Madžgalj, Mina Mijanović, Kenan Nurković, Nikola Obradović, Ilija Popović, Ana Rašović, Erna Hodžić, Ivan Čađenović i Milena Šofranac.

[gallery columns="2" link="file" size="full" ids="9409,9410"]