CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Drugi dan obuke za sudije i tužioce na temu "Senzibilno postupanje prema LGBTIQ osobama u sudskom postupku"

29. Jan. 2021. u novosti

Teorijsko objašnjenje mehanizama homofobije i transfobije jedna je od tema drugog dana obuke za sudije i tužioce na temu “Senzibilno postupanje prema LGBTIQ osobama u sudskom postupku”, koja je održana u Budvi.

U toku drugog dana obuke su predstavljeni i slučajevi diskriminacije i nasilja nad LGBTIQ osobama u prethodnom periodu (uključujući i prvu polovinu 2020. godine).

Predavači su bili Danijel Kalezić, predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegro i Jovan Džoli Ulićević, izvršni direktor Asocijacija Spektra

Obuka je održana u okviru projekta „Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom – Unaprjeđenje prava LGBTIQ osoba u sudskom postupku“ kojeg sprovodi CeMI, a finansira ga Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Media prilozi