CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Drugi dan radionice "Standardi postupanja prema migrantima"

26. Jan. 2021. u novosti

Upravljanje migracijama u Crnoj Gori, kao i trenutni izazovi u upravljanju migracijama, sa posebnim fokusom na Crnu Goru i Region Zapadnog Balkana bili su tema drugog dana radionice „Standardi postupanja prema migrantima“, koju smo organizovali u PR Centru.

Na radionici je bilo riječi i o nacionalnom okviru za zaštitu prava migranata i relevantnim međunarodnim dokumentima koja se primjenjuju u CG, diskriminaciji i zaštiti prava manjina u CG, ali i o radu kancelarije Ombudsmana u ovoj oblasti.

Predavači u toku drugog dana radionice su bili mr Goran Bošković, viši policijski inspektor I klase za suzbijanje nezakonitih migracija iz Uprave policije MUP-a Crne Gore i Dina Knežević, glavna savjetnica u instituticiji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Sjutra će biti održan i poslednji dan radionice, koju organizujemo u okviru projekta „Društvo bez predrasuda: Solidarnošću do jednakosti i inkluzije“ koji CeMI sprovodi uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u sklopu projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (IPA II fondovi)“.

Media prilozi