CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Finalni izvještaj - Preoblikovanje izborne kampanje korištenjem društvenih medija u Crnoj Gori

18. Dec. 2020. u publikacije

Ovaj Izvještaj je objavljen u okviru Facebook Pilot projekta koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji i uz finansijaku podršku Međunarodne Fondacije za izborne sisteme (IFES). Ovaj projekat je finansiran u okviru IFES-ovog granta Globalni izborni integritet koji je podržan od strane Facebook-a. Facebook nije imao uredničkog doprinosa bilo kojim projektnim aktivnostima ili rezultatima, u skladu sa IFES-ovim Uslovima angažovanja za tehnološke kompanije.

Sadržaj Izvještaja je isključivo odgovornost CeMI-ja i ni na koji način ne može biti interpretiran kao zvanični stav IFES-a ili Facebook-a.