CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, održao predavanje u Školi za evroatlantske integracije

17. Oct. 2014. u novosti

U okviru projekta “Škola evroatlantskih integracija za mlade – Treća generacija”, glavni pregovarač Crne Gore za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, održao je polaznicima ove škole predavanje na temu “Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”, 13. oktobra 2014. godine.

Ambasador je polaznicima govorio o dosadašnjim uspjesima postignutim u procesu pregovaranja sa EU, statusu otvorenih poglavlja, kao i onih čije se otvaranje uskoro očekuje. Polaznici su imali priliku da direktno razgovaraju sa ambasodorom o pitanjima koja su smatrali važnima za proces integracije Crne Gore, politiku proširenja EU, kao i apsorpcione kapacitete Evropske unije.